Niedziela, 24 września 2023
Imieniny: Dora, Gerard, Teodor
słonecznie
10°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Kalendarz Wydarzeń

2023

Wrzesień

Pt
1
So
2
Nd
3
Pn
4
Wt
5
Śr
6
Cz
7
Pt
8
So
9
Nd
10
Pn
11
Wt
12
Śr
13
Cz
14
Pt
15
So
16
Nd
17
Pn
18
Wt
19
Śr
20
Cz
21
Pt
22
So
23
Nd
24
Pn
25
Wt
26
Śr
27
Cz
28
Pt
29
So
30
XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

Gmina Rąbino zaprasza na XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin, w ramach XV Europejskiego tygodnia sportu dla wszystkich.
Turniej odbędzie się w dniach 23–29 września 2023 r.
Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W załączeniu kalendarz planowanych imprez turniejowych.

LXI Sesja Rady Gminy Rąbino
cropped-akt-foto-488 
LXI Sesja Rady Gminy Rąbino odbędzie się
20 września 2023 roku o godz. 12.00
w sali w Pałacu w Rąbinie
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności Rady Gminy między sesjami.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 6. Trybuna obywatelska.
 7. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino,
 • uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na rzecz Spółki EE Liskowo Sp. z o.o.,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino,

      8. Wolne wnioski radnych.
      9. Sprawy bieżące.
      10. Zamknięcie sesji.

Sesja online:
Sesje archiwalne:
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Stałych, które odbędzie się w dniu 18 września 2023 roku o godz. 15.00 w sali w Pałacu w Rąbinie.

Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów przygotowanych na Sesję Rady Gminy na dzień 20 września 2023 roku.

 1. Projekty uchwał:
 • uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino,
 • uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na rzecz Spółki EE Liskowo Sp. z o.o.,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino,

    2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Reichert

Święto Plonów

Święto Plonów 

XXXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2023

XXXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2023 

Powiatowe Dożynki 2023

Powiatowe Dożynki 2023 

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodzino gm. Rąbino w formule zaprojektuj i wybuduj”

e-zamowienia 

Zamówienie udzielone zostanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 412 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP, do postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne.
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamówienie publiczne

 • Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodzino gm. Rąbino w formule zaprojektuj i wybuduj”

Więcej informacji pod adresem:

XII edycja Konkursu Kulinarnego

XII edycja Konkursu Kulinarnego 

LX Sesja Rady Gminy Rąbino

cropped-akt-foto-488 

LX Sesja Rady Gminy Rąbino odbędzie się
10 sierpnia 2023 roku o godz. 10.00
w sali w Pałacu w Rąbinie
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności Rady Gminy między sesjami.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 6. Trybuna obywatelska.
 7. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rąbino,
 • uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie,
 • uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rąbino na lata 2023 - 2027,
 • uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Rąbino w przypadku uzyskania środków zewnętrznych,
 • uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

      8. Wolne wnioski radnych.
      9. Sprawy bieżące.
      10. Zamknięcie sesji.

Sesja online:
 • LX Sesja Rady Gminy Rąbino
Sesje archiwalne:
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Stałych, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2023 roku o godz. 09.30 w sali w Pałacu w Rąbinie.

Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów przygotowanych na Sesję Rady Gminy na dzień 10 sierpnia 2023 roku.

 1. Projekty uchwał:
 • uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rąbino,
 • uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie,
 • uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rąbino na lata 2023 - 2027,
 • uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Rąbino 
  w przypadku uzyskania środków zewnętrznych,
 • uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

    2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Reichert

Uruchomienie syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2023 roku

Uruchomienie syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2023 roku 

Wójt Gminy Rąbino informuje, że na mocy  § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2013, poz. 96), w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy na terenie Gminy Rąbino.

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny 

Projekt socjalny pt. "Senior-świadomy, zdrowy i potrzebny"

Projekt socjalny pt. "Senior-świadomy, zdrowy i potrzebny" 

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodzino gm. Rąbino w formule zaprojektuj i wybuduj”

e-zamowienia  

Zamówienie udzielone zostanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 412 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP, do postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne.
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamówienie publiczne

 • Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodzino gm. Rąbino w formule zaprojektuj i wybuduj”

Więcej informacji pod adresem:

Turniej szachowy z okazji dni Połczyna Zdroju

      1. Organizator turnieju:

 • UMiG Połczyn-Zdrój, Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
 • Klub szachowy „Caissa” Połczyn – Zdrój

      2. Termin i miejsce:

 • Zawody rozegrane zostaną 22 lipca  /sobota/ 2023r
 • W starym Domu Kultury, ul.Wojska Polskiego  54
 • Rozpoczęcie turnieju godzina 10.00.
 • Zapisy na stronie chessarbiter, oraz w dniu zawodów godz.9.30
 • Liczba miejsc ograniczona 60 osób.
 • Wpisowe 20 zł

      3. System rozgrywek

 • Zawody rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
 • tempo gry : 15 minut na zawodnika. Klasyfikacja w kategorii Open i junior. /junior do IV kat. chłopcy, dziewczyny do III kat. i do 16 lat/
 • tempo gry: 15 minut na zawodnika.

      4. Nagrody

 • Dla  uczestników turnieju przewidziane są puchary,nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe. Nagroda dla najlepszego użytkownika programu  szachowego chesslife.eu - 100 zł.
 •  Słodki poczęstunek, kawa, herbata.

      5. Kontakt z organizatorem

 • telefon: 721 127 792
Wykład - Glejak - od czego się zaczyna

Wykład - Glejak - od czego się zaczyna 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

cropped-akt-foto-432 

Wójt Gminy Rąbino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie.

 • Więcej informacji w załączeniu.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

cropped-akt-foto-432 

Wójt Gminy Rąbino ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino.

 • działka nr 313 o pow. 0,2035 ha obręb Biała Góra (0048)

Więcej informacji w załączeniu.

Projekt socjalny pt. "Senior-świadomy, zdrowy i potrzebny"

Projekt socjalny pt. "Senior-świadomy, zdrowy i potrzebny" 
 

LIX Sesja Rady Gminy Rąbino
 
 
LIX Sesja Rady Gminy Rąbino odbędzie się
21 czerwca 2023 roku o godz. 12.00
w sali w Pałacu w Rąbinie
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności Rady Gminy między sesjami.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 6. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 7. Trybuna obywatelska.
 8. Raport o stanie Gminy Rąbino za 2022 rok.
  8a. debata nad raportem,
  8b. podjęcie uchwały  w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2022 rok.
  9a. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: przedłożonego przez Wójta Gminy Rąbino sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok,
  9b. wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Rąbino w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  9c. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rąbino, 
  9d. dyskusja,
  9e. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz     sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2022,
  9f. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  10a. uchwała w sprawie zmian budżetu na 203 rok,
  10b. uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023 – 2027.
 11. Wolne wnioski radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie sesji.
Sesja online:
Sesje archiwalne:
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.