Gmina > Barszcz Sosnowskiego

 

Rąbino, dnia 07 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE

Inwentaryzacja stanowisk występowania Barszczu Sosnowskiego
na terenie Gminy Rąbino.

Szanowni Państwo, w związku z  sygnałami  występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie naszej gminy  zwracam się z prośbą do mieszkańców gminy Rąbino o przekazywanie informacji do tut. Urzędu Gminy na temat miejsc występowania rośliny. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Nazwę miejscowości,
  • Orientacyjne miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb),
  • Orientacyjną powierzchnię zajmowaną przez rośliny lub ilość sztuk,
  • Wskazanie właściciela/ zarządcy gruntu,
  • Dokumentację fotograficzną (w przypadku braku możliwości wykonania szczegółowy opis miejsca występowania),
  • Wskazanie osoby do kontaktu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu).

Informacje będą wykorzystane w celu oszacowania skali problemu , a następnie opracowania programu zwalczania Barszczu Sosnowskiego oraz sporządzenia inwentaryzacji.

Formularz do pobrania znajduje się w Urzędzie Gminy w Rąbinie (pok. 15), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Więcej informacji pod numerem telefonu: 94 34 43 347 lub 94 36 43 538

Zgłoszenia proszę składać w terminie do dnia 15 czerwca 2016r .

 

Wójt Gminy Rąbino

Załączniki:

Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Rąbino

12.5 KB

Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Rąbino

41 KB