Wykaz Imprez-Gmina Rąbino

19 maj 2011, 13:09 (wiek: 7 lat)

 

EUROPEJSKI TYDZIEN SPORTU DLA WSZYSTKICH
XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2011

WYKAZ IMPREZ

Gmina: RĄBINO

Województwo : ZACHODNIOPOMORSKE
Adres strony internetowej miasta/gminy, na której umieszczony jest wykaz imprez: www.rabino.pl

Data przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Nazwa imprezy

Organizator
imię i nazwisko,  telefon

26. 05. 2011

Teren przy Pałacu w Rąbinie

Aula w Szkole Podstawowej w Rąbinie

Teren przy Szkole Podstawowej w Nielepie

  Świetlica Wiejska w Białej Górze

 

Świetlica Wiejska w Batyniu

  Świetlica Wiejska w Nielepie

„Biegamy po zdrowie”


  Zawody sprawnościowe dla klas I-III (Tor Przeszkód)


Biegi Przełajowe

 

 

 Piknik Rekreacyjno-Sportowy


Piknik Rekreacyjno-Sportowy

 
 Gry i Zabawy sportowe dla najmłodszych

Zespół Szkół w Rąbinie. Tel. 943643463

Nauczyciele klas I-III

 

Szkoła Podstawowa w Nielepie.

Tel 943655599

 

Świetlicowa -Zofia Kozieł

 

Świetlicowa – Agnieszka Kaczmarek, Rada Sołecka

 Świetlicowa Weronika Bednarczyk

27.05.20011

Teren przy Szkole w Rąbinie

 Aula w Szkole Podstawowej w Rąbinie

 Teren przy świetlicach w Białej Górze, Batyniu i Nielepie 

Zawody Lekkoatletyczne

 
Mini Gry zespołowe

 

  
Gry zespołowe

Zespół Szkół w Rąbinie. Tel. 943643463

Nauczyciele klas I-III

 
 
Świetlicowe

28.05.2011

Stadion Sportowy w Rąbinie

Boisko sportowe przy Zespole Szkół

Park w Białej Górze 

Mecze Piłki Nożnej Trampkarzy i juniorów

 
Turniej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Wójta Gminy


Biegi Przełajowe

Klub sportowy „Wicher” – Stanisław Kwiecień

 
JBOiK w Rąbinie Bogdan Michaliszyn

 

Radny Andrzej Borowski

28.05.2011

Świetlica Wiejska w Batyniu

 
  Teren przy świetlicy wiejskiej w Nielepie

Turniej Tenisa stołowego

 

 Rowerowy Tor Przeszkód

Świetlicowa – Agnieszka Kaczmarek

 
Świetlicowa -Weronika Bednarczyk

29.05.2011

Stadion Sportowy w Rąbinie

 

Mecz Piłki Nożnej

Klub sportowy „Wicher” – Stanisław Kwiecień

30.05.2011

Teren przy Pałacu w Rąbinie

 

 Aula w Szkole Podstawowej w Rąbinie

 

 Teren przy świetlicy wiejskiej w Białej Górze

 

Świetlica Wiejska w Nielepie

„Biegamy w terenie”

 

 1. Zabawy Rzutne

2. Improwizacje ruchowe przy muzyce

 

Mecz piłki siatkowej

 

 

Turniej Tenisa stołowego

 

Zespół Szkół w Rąbinie. Tel. 943643463

 
Nauczyciele klas I-III

 

 

 
Sołtys – Danuta Maląg i Rada Sołecka

 

Świetlicowa Weronika Bednarczyk

31.05.2011

Boisko sportowe przy Zespole Szkół

 

 Teren przy Szkole Podstawowej w Rąbinie

  Teren przy Szkole Podstawowej w Nielepie

   

„Bawimy się na wesoło”

 

 

Gry i Zabawy zwinnościowe dla najmłodszych

 

 Międzyklasowy Turniej – Dwa ognie

Zespół Szkół w Rąbinie.
Tel. 943643463

 

 Nauczyciele klas I-III

 

 
Szkoła Podstawowa w Nielepie – Małgorzata Kowalska

01.06.2011

Boisko sportowe przy Zespole Szkół

 

  Teren przy Szkole Podstawowej w Nielepie

  Teren przy świetlicach w Białej Górze, Batyniu

 

„Cała Szkoła Gra i Biega” – międzyklasowe turnieje sportowe

 

Piknik Rekreacyjno – Sportowy z udziałem rodziców

 

Piknik rekreacyjny z okazji „Dnia Dziecka”

Zespół Szkół w Rąbinie.

Tel. 943643463

 

 Rada Rrodziców Szkoły Podstawowej w Nielepie

 
Świetlicowa -Zofia Kozieł
Świetlicowa – Agnieszka Kaczmarek