Uroczystości Patriotyczno-Religijne

05 maj 2011, 12:52 (wiek: 7 lat)

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO – RELIGIJNE

Wielkie wydarzenia w Rzymie związane z beatyfikacją Jana Pawła II miały swe odbicie także w Rąbinie.  Społeczność gminy Rąbino w dniu 2 maja uczestniczyła we mszy św. a następnie w procesji udała się pod obelisk.
Dla upamiętnienia beatyfikacji wielkiego Polaka została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa.
Pomysłodawcą i inicjatorem powstania pamiątkowej tablicy oraz jej fundatorem jest Wójt Gminy Krzysztof Majewski.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kościoła, przedstawiciele władz gminnych, radni, dyrektorzy szkół, młodzież szkolna, mieszkańcy i goście naszej gminy oraz członkowie OSP z Rąbina, Batynia i Białej Góry.
Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy wszyscy udali się do auli w pałacu, gdzie odbyły się uroczystości związane ze świętem Konstytucji 3 Maja i świętem strażaka. Program artystyczny przygotowała młodzież Zespołu Szkół w Rąbinie i Szkoły Podstawowej w Nielepie. Niewątpliwą atrakcją uroczystości był występ chóru CANTUS z Połczyna Zdroju, który został owacyjnie nagrodzony oklaskami za swój występ.