Konkursy Wielkanocne

05 maj 2011, 12:29 (wiek: 7 lat)

TestKONKURSY WIELKANOCNE

Podtrzymanie tradycji wykonywania i strojenia palm oraz zwyczaju kraszenia pisanek był celem konkursów na najpiękniejszą palmę oraz najładniejszą pisankę, stroik i kartkę świąteczną organizowanych w świetlicach wiejskich w Batyniu, Białej Górze i Nielepie.
Świetlicowe przy wydatnej pomocy Jednostki Budżetowej Oświaty i Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na zajęciach świetlicowych organizowanych dla dzieci z poszczególnych miejscowości wykonywały wspólnie stroiki, palmy, pisanki. Dzieci bardzo chętnie wykonywały prace popisując się dużą wyobraźnią i pomysłowością. Uwieńczeniem tych zajęć był wybór najładniejszych prac i wręczenie nagród.