Gminny Konkurs wiedzy o ruchu drogowym

05 maj 2011, 12:10 (wiek: 7 lat) Autor:  Bogdan Michaliszyn

GMINNY KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

Wszyscy uczniowie są uczestnikami ruchu drogowego. Zobowiązani są więc do rozważnego i ostrożnego zachowania się podczas przekraczania jezdni, szczególnie w drodze do szkoły i z powrotem. W związku z tym bardzo ważna jest znajomość zasad ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, a także stosowanie się do zakazów i nakazów nimi wyrażonych.
Zapobieganie ryzykownym zachowaniom uczniów na jezdni oraz zwiększanie ich bezpieczeństwa, to trudny cel do osiągnięcia, który powinien być realizowany głównie w szkole.
Jedną z form zmierzających do osiągnięcia tego celu może być zorganizowanie  konkursu wiedzy o przepisach ruchu drogowego.
W tym roku 11 kwietnia odbył się taki konkurs w Zespole Szkół w Rąbinie i składał się z dwóch etapów:

  1. Rozwiązywanie testu ze znajomości przepisów i znaków drogowych
  2. Jazda rowerem po tyorze przeszkód 

Konkurs przeprowadziła Jednostka Budżetowa Oświaty i Kultury przy współpracy z Zespołem Szkół w Rąbinie.

WYNIKI:

  Szkoły Podstawowe

  1. KASPRZAK MATEUSZ
  2. ZIEBA PIOTR
  3. ZAGOZDZON PAULINA

Gimnazjum

  1. BARTOS DAWID
  2. SZYSZKA BARTŁOMIEJ
  3. SETNIK DAMIAN

Tor przeszkód

Tor przeszkód