Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

05 kwiecień 2012, 09:55 (wiek: 7 lat) Autor:  Regina Wiśniewska

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych formach komunikowania się, osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczenia usług pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Rąbino zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr telefonu 94 3643347 w. 33 lub 94 3643539, faxem na numer 94 3643347 lub przez e-mail: rabino@zeto.koszalin.pl lub sekretarz@rabino.pl

W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Urzędzie.