VI Sesja Rady Gminy Rąbino

28 kwiecień 2011, 12:08 (wiek: 7 lat)

W dniu 27 kwietnia 2011 roku odbyła się VI Sesja Rady Gminy Rąbino

Pan Krzysztof Majewski Wójt Gminy Rąbino złożył obszerną informację na temat pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
Obecni na sesji dowiedzieli się o dokonanych wyborach sołtysów i składach rad sołeckich, o terminie bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy , o zawartej umowie na wywóz odpadów z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Spółka zoo. w Wardyniu Górnym.  Pan Wójt podał harmonogram robót – budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy oraz szczegółowo omówił przebieg i zasadność dokonania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rąbino.

Tego dnia radni podjęli kilka ważnych uchwał:

  • dokonali zmian w budżecie gminy 2011 roku,
  • wyznaczyli inkasentów do poboru podatków i opłat oraz określili wynagrodzenia za inkaso,
  • dokonali zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rąbino,
  • uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Elektrownie biogazowe – Gmina Rąbino”
  • uchwalili Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015,
  • przyjęli program Aktywności Lokalnej dla Gminy Rąbino na lata 2011-2015.  

Na temat zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego wyjaśnienia udzieliła Pani Grażyna Pawlak architekt-urbanista, natomiast nas temat budowy biogazowni rolniczej wypowiedział się ekspert z dziedziny instalacji Pan Tomasz Obłoj Prezes firmy BIOGAZ  PL.

Wójt Gminy Krzysztof Majewski zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Rąbino na uroczystości patriotyczno-religijne z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz beatyfikacji Jana Pawła II. W tym dniu przypada również Święto Flagi.
Uroczystości odbędą się  w dniu 02 maja 2011 roku o godzinie 1800 , rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Rąbinie.