Akcja weź paragon

19 styczeń 2012, 11:44 (wiek: 8 lat)

"Nie bądź jeleń, weź paragon" 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie uprzejmie przypomina podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, o realizacji obowiązku rejestrowania obrotów przy użyciu kas fiskalnych z chwilą powstania obowiązku podatkowego oraz wydawania paragonów.

Z zasady obowiązek ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w przypadku:

  1. przekroczenia kwoty obrotu z działalności w wysokości 40.000 zł.
  2. przekroczenia kwoty obrotu z działalności w wysokości 20.000 zł, przez podatników rozpoczynających sprzedaż.
  3. sprzedaży bez względu na wysokość obrotu, niektórych towarów i usług, wymienionych w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jak na przykład: wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (o określonej zawartości alkoholu), gazu płynnego, przewozu osób i ładunków taksówkami, części do silników, wyrobów z metali szlachetnych itd.

Z kolei podatnicy, korzystający ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług powinni pamiętać, o ustawowym obowiązku, prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

W obu przypadkach nieprowadzenie ewidencji lub prowadzenie jej nierzetelnie, poza konsekwencjami podatkowymi, naraża na sankcje przewidziane w ustawie Kodeks karny skarbowy.

Przypadki naruszenia obowiązków ewidencyjnych przy użyciu kas fiskalnych - można zgłaszać elektronicznie na adres us3202@zp.mofnet.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 692-521-796, 692-515-235, 692-374-815, 692-349-017, 692-399-814 i 692-503-616.