Piknik Rodzinny "Kocham-nie biję" w Gminie Rąbino

08 listopad 2011, 11:22 (wiek: 7 lat)

14 października 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie wspólnie z Szkołą Podstawową w Nielepie zorganizował Piknik Rodzinny w ramach realizowanego projektu „Akademia Dobra” w związku z kampanią informacyjną pn. „Kocham nie biję” w Szkole Podstawowej w Nielepie.

Na piknik licznie przybyli rodzice wraz z dziećmi i inni mieszkańcy z miejscowości Nielep i Batyń, w tym wielu członków Klubu Seniora z tych miejscowości.

Uroczystej inauguracji pikniku dokonała Anna Żelazek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nielepie. 

Po przywitaniu przybyłych gości i przedstawiła program uroczystości. 

We wstępie Barbara Tryniszewska wiceprzewodnicząca GKRPA przedstawiła ogólne założenia, cele i sposoby realizacji programu "Akademia Dobra" – programu, który służy podniesieniu standardów życia społeczności lokalnej, umiejętnego unikania zdarzeń konfliktowych w domu, a w przypadku gdyby powstały takie, umiejętne ich rozwiązywanie.

W trakcie pikniku odbyły się występy wokalne Klubów Seniora z Nielepu i Batynia. Repertuar stanowiły powszechnie znane i lubiane pieśni i piosenki. Razem z solistami - seniorami, śpiewali wszyscy zgromadzeni na pikniku, bez względu na wiek i młodzi i dorośli. 

W dalszej kolejności młodzieżowy zespół taneczny ze szkoły podstawowej w Nielepie zaprezentował premierowo swój najnowszy układ taneczny, który został entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzonych na pikniku.

W spotkaniu uczestniczył i świetnie się bawił także Pan Krzysztof Majewski Wójt Gminy Rąbino. Zintegrowany ze środowiskiem, bowiem nie jest to Jego pierwsze uczestnictwo w takich spotkaniach razem z wszystkimi uczestnikami pikniku podkreślił ważne powody wspólnej za-bawy na pikniku. 

Wnioskodawcom i realizatorom podziękował i życzył realizacji wszystkich zaplanowanych zadań, a nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji złożył najlepsze życzenia dalszych sukcesów na niwie zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.

W trakcie trwania pikniku dorośli mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcyjnych zabaw międzypokoleniowych, sportowych, artystycznych i kulinarnych.

Także dzieci i ich rodzice oraz seniorzy chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach integracyjnych i sportowych. Każdy z uczestniczących otrzymał nagrodę.

Zadowoleni i nieco zmęczeni konkurencjami uczestnicy skorzystali z poczęstunku oraz otrzymali ulotki informacyjne nt. zjawiska przemocy, podłoża i przyczyn jej powstawania oraz dowiedział się o sposobach reagowania na przejawy przemocy domowej – tak więc hasło – Kocham nie biję” nabrało wyrazu i zrozumienia wśród uczestników pikniku. Już dzisiaj biorący udział w spotkaniu uczestnicy są zainteresowani i chętni by wziąć aktywny udział w następnej tego rodzaju imprezie.