Dyżury Gminnego Biura Spisowego

14 wrzesień 2020, 16:58 (wiek: 14 dni)

Gminne Biuro Spisowe w Rąbinie informuje, że od dnia 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku będzie pełnić dyżury.

Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00:

  1. Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego – tel. 943643347 w. 33
  2. Członkowie Gminnego Biura Spisowego- te. 943643347 w. 42

a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) – do godziny 20.00:

  1. Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego – tel. 608324397

Wszelkie informacje dotyczące Spisu udzielane są także pod numerem infolinii 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się 30 listopada 2020 roku.