Grant Sołecki dla Rąbina!

30 lipiec 2020, 07:22 (wiek: 124 dni)

W maju br.  Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dotacje celowe dla Gmin w  Konkursie „Granty Sołeckie 2020”. Na liście nagrodzonych  znalazło się 180 projektów, a jednym z laureatów zostało Sołectwo Rąbino.

24 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju podpisane zostały umowy na przyznane Granty. W uroczystości uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek oraz sołtysi przyznanych Grantów. Sołectwo Rąbino reprezentowały Wójt Gminy Rąbino Aneta Krawiec, Zastępca Wójta  Alicja Wiedro-Stempińska, Skarbnik Magdalena Wiktorowska oraz Sołtys Pani Joanna Maciążek-Piasta.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznał kwotę w wysokości 10 tys. złotych z przeznaczeniem na remont pomieszczenia kuchennego. Otrzymane wsparcie pozwoli na wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej w zakresie integracji społecznej.

Pani Wójt dziękuje wszystkim zaangażowanym w pisanie projektu i prosi mieszkańców chętnych do pomocy w realizacji zamierzonego celu.