Otwarcie świetlicy wiejskiej w Batyniu

24 lipiec 2020, 13:48 (wiek: 12 dni)

18 lipca 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w BATYNIU. Otwarcia dokonał sołtys Grzegorz Chołuj wraz z Wójtem Gminy Rąbino Panią Anetą Krawiec. W uroczystym otwarciu świetlicy uczestniczyli Pani Anna Olejniczak animator lokalny, Pan Krzysztof Pastuszka wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świdwińskiego, Pan Waldemar Wiśniewski wiceprzewodniczący Rady Gminy Rąbino oraz radni i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Rąbino.

Pani Wójt w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w remont świetlicy wiejskiej, która służyć będzie mieszkańcom jako centrum kultury. Oznajmiła, że -„jestem z was wszystkich dumna”. Społeczność lokalna Batynia jest wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o zaangażowanie lokalnej społeczności w życie sołectwa i gminy. Zawszę mogę liczyć na wielkie zaangażowanie zarówno sołtysa Grzegorza Chołuj, jak i rady sołeckiej. To wasza determinacja dała wam zwycięstwo w budżecie „Społeczna Rewitalizacja”, to wasz talent i pasja pozwoliły na specjalne wyróżnienie. Mam nadzieję, że ta świetlica stanie się przykładem dla kolejnych inicjatyw, które będą cementować waszą społeczność i sprawią, że Batyń z każdym dniem będzie jeszcze piękniejszy.

Sołtys wsi Grzegorz Chołuj wyraził, że nie dokonałby tego przedsięwzięcia bez wkładu pracy i zaangażowania mieszkańców. Skierował jedno słowo, ale jakże wielkie: dziękuję! za trud ludzkich rąk i okazaną pomoc. Podziękował Pani Annie Olejniczak animatorowi lokalnemu za pomoc w prowadzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu. W dalszej wypowiedzi oznajmił, że dzięki wam świetlica wiejska nabrała nowego wyglądu i będzie bardziej dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności.

W trakcie tegorocznych prac niezbędne było dokonanie przebudowy instalacji grzewczej, wybudowania komina i wyremontowania pomieszczenia głównej sali. Przedsięwzięcie zostało wykonane przez mieszkańców wsi nieodpłatnie przy współpracy Gminy Rąbino.

Całość zadania zrealizowanego w ramach projektu ”Społeczna rewitalizacja” pod nazwą- Remont świetlicy wiejskiej w Batyniu wyniósł 15 000zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Społecznościowego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Gratuluję!