Ogłoszenie

04 maj 2020, 14:53 (wiek: 30 dni)

PRZEDSZKOLE GMINNE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W GMINIE RĄBINO NIE ZOSTANĄ OTWARTE 6 MAJA 2020 R.

UZASADNIENIE:

Placówki, o których mowa powyżej są szczególną formą opieki nad najmłodszymi dziećmi w systemie wychowania i oświaty. Utrzymanie wśród tak małych dzieci narzuconych przez GIS i MZ reżimów sanitarnych w postaci ograniczenia kontaktu bezpośredniego z dziećmi jest niemożliwe. Zorganizowanie w warunkach trwającej epidemii odpowiedniej, bezpiecznej formy wydawania i spożywania posiłków, a także właściwej formy zabawy, spacerów i leżakowania oraz dowozu dzieci do i z placówek jest prawie niemożliwe.

Bardzo ważnym aspektem koniecznym do właściwej działalności tego typu placówek, jest zabezpieczenie zwiększonej ilości kadry pedagogicznej oraz pracowników obsługi. Zapewnienie warunków pracy zgodnych z kodeksem pracy i sprzętu ochronny osobistej nie gwarantuje w czasie epidemii właściwej działalności placówek. Sugerowana zasada zmniejszenia liczebności dzieci do 10 osób w grupie oraz utrzymanie zasady jednego opiekuna na grupę, spowoduje w krótkim czasie zwiększone zapotrzebowanie na kadrę. Może to doprowadzić do paraliżu placówek i konieczność ponownego ich zamknięcia.

Niezależnie od powyższej decyzji od 30 kwietnia 2020 r. dyrektorzy placówek oświatowych prowadzą przygotowania techniczne, sanitarne, kadrowe oraz lokalowe ukierunkowane na uruchomienie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Rąbino.

Przeprowadzono rozeznanie wśród rodziców dotyczące potrzeby uruchomienia przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Rąbino. Na dzień 04.05.2020 r. rodzice nie deklarują chęci wysyłania swoich dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

O terminie otwarcia placówek zostaniecie Państwo poinformowani z trzydniowym wyprzedzeniem.

Wójt Gminy
Aneta Krawiec