Przekazanie sprzętu komputerowego „Zdalna Szkoła”

17 kwiecień 2020, 15:03 (wiek: 47 dni)

 

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rąbino Aneta Krawiec wraz Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino przekazali laptopy z oprogramowaniem Katarzynie Pedrycz dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie i Annie Żelazek dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nielepie. Od jutra dyrektorzy szkół będą rozdysponować je wśród swoich uczniów.

Laptopy te będą wykorzystywane przez uczniów podczas zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

„Wiem, że ten sprzęt jest niezbędny dla uczniów. Staramy się w maksymalny sposób uniknąć pogłębiania nierówności edukacyjnych. Przekazujemy go szkołom w formie użyczenia sprzętu”- podkreśliła Wójt Aneta Krawiec. Natomiast w dniu jutrzejszym zostaną przekazane dla uczniów szkól gminy Rąbino.