Dofinansowanie zdalnego nauczania

15 kwiecień 2020, 16:55 (wiek: 49 dni)

Informujemy że Gmina Rąbino w ramach wniosku o przyznanie grantu, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, otrzymała dofinansowanie w kwocie 42 881,44 zł na zakup 14 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla uczniów nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z założeniami Centrum Projektów Polska Cyfrowa dofinansowanie ma służyć wsparciu nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, będą mogli zasiąść przed monitorami komputerów (laptopów) i realizować podstawy programowe. W dniu dzisiejszym komputery zostały dostarczone do Urzędu Gminy i są przygotowywane do przekazania dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu całej Gminy.

Pomimo ciężkich czasów nie pozostajemy bierni i próbujemy działać w tej nowej rzeczywistości.