Informacja

24 styczeń 2020, 13:50 (wiek: 248 dni)


                                                     Rąbino, dn. 24.01.2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rąbinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie informuje, że Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawał żywność dla mieszkańców Gminy Rąbino.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem żywności, których dochody nie przekraczają 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej lub 1056 zł na osobę w rodzinie powinny zgłosić się do GOPS w Rąbinie w celu otrzymania skierowania do pomocy żywnościowej.

Po otrzymaniu skierowania konieczny jest kontakt telefoniczny z PCK w Koszalinie
w celu ustalenia terminu odbioru żywności. PCK Koszalin - telefon 0 94 342 50 33.

Kierownik
GOPS w Rąbinie
Dorota Socik