Konsultacje społeczne Programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych

21 styczeń 2020, 14:20 (wiek: 251 dni)

Informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej.

Ogłoszenie o trwających konsultacjach społecznych wraz z projektami dokumentów dostępne jest pod adresem internetowym: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sprawie

Aneta Trybuchowicz
Inspektor

Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. (91) 44 10 238
fax. (91) 48 92 141