Nieodpłatna Pomoc Prawna

14 styczeń 2020, 07:26 (wiek: 205 dni)

W 2020 r. na terenie Powiatu Świdwińskiego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej udzielać będą:

  • Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie;
  • Radcy Prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie
  • Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Więcej informacji w załączeniu.