Informacja

10 styczeń 2020, 16:42 (wiek: 208 dni)

W Krajowej Izbie Odwoławczej toczy się postępowanie odwoławcze w związku z przetargiem na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rąbino.

O zakończeniu i wynikach postępowania mieszkańcy zostaną niezwłocznie poinformowani.