Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

10 styczeń 2020, 16:39 (wiek: 208 dni)

UWAGA!!!!!!!!!
zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Z dniem 01 stycznia 2020 r. obowiązek segregowania odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców.

Stawka za odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2020 r. wynosi 20 zł / osobę miesięcznie