Nabór wniosków w trybie konkursowym

09 grudzień 2019, 15:38 (wiek: 294 dni)

DZIAŁANIE 7.7 (RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20) - NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością - Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 - 2021”:

RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są stronie:

https://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/aktualnoci/dzialanie-7-7-rpzp-07-07-00-ip-02-32-k6020-nabor-w-trybie-konkursowym/