Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopad 2019, 13:12 (wiek: 258 dni)

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzymy wszystkim pracownikom GOPS, a w szczególności pracownikom socjalnym, dużo siły i wytrwałości w pełnieniu ciężkiej służby. Zdrowia, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzą Wójt Gminy Rąbino oraz Przewodniczący Rady Gminy Rąbino.