Ważna Informacja!!!

09 październik 2019, 11:56 (wiek: 133 dni)

INFORMACJA O LOKALIZACJI LOKALU WYBORCZEGO W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W RĄBINIE

Informuje się wszystkich wyborców z obwodu głosowania nr 1 ( sołectwo: Batyń, Biała Góra, Gąsków, Rąbinko, Rąbino, Świerznica) z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie, Rąbino 57, 78-331 Rąbino, że w wyborach do Sejmu RP i do Senatu PR zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. lokal wyborczy zlokalizowany będzie w świetlicy (szklanka) na parterze budynku po Gimnazjum- wejście główne o strony wewnętrznego dziedzińca.