Wielkogabaryty

11 wrzesień 2019, 09:45 (wiek: 161 dni)

I N F O R M A C J A


Urząd Gminy Rąbino informuję, że na terenie Gminy odbędą się zbiórki odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach

17 wrzesień 2019 r.

18 wrzesień 2019 r.

Wielkogabaryty należy wystawić najpóźniej do godz. 6.00 w dniu wywozu

Batyń oraz Dąbrówka –boisko koło przepompowni w Batyniu

Biała Góra – przed łukiem za przystankiem  autobusowym

- koło boiska

Dąbrowa Białogardzka – za przystankiem autobusowym na drodze brukowej ( miejsce oznaczone przez sołtysa)

Biernów – koło przystanku autobusowego

Dołganów – w okolicach przystanku autobusowego

Gąsków – przy  boisku

Głodzino – przy przystanku na przeciw kościoła

Rzecino  – plac koło przepompowni w Rzecinie

Jezierzyce – na placu naprzeciwko przystanku dla dzieci szkolnych

Gręzino – na początku wsi naprzeciwko skrzynek pocztowych

Kłodzino – teren starej świetlicy przy przepompowni

- koło przystanku PKS

Paszęcin – koło skrzynek pocztowych naprzeciwko przepompowni

Lipie –  pod murem naprzeciwko przystanku koło garaży

Rąbinko –  plac za przystankiem autobusowym

Modrzewiec – koło przepompowni w Modrzewcu

Stare Ludzicko – koło świetlicy

Role – przy przepompowni

Świerznica – przed świetlicą przy drzewach

Nielep i Polakowo – za przystankiem  autobusowym na krzyżówkach w Nielepie

Rąbino  - na placu naprzeciwko szkoły

UWAGA

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.

 • lodówki- kuchenki
 • sofy
 • wózki dziecięce
 • telewizory
 • dywany
 • pierzyny
 • gumolit
 • szafy
 • stoły
 • krzesła
 • pralki
 • materace
 • piece kuchenne

 Nie wystawiamy worków z odpadami komunalnymi tzw. zmieszanymi !!!!!

Części samochodowe oraz opony ciągnikowe nie będą odbierane !!!!!!!!!!