Zaproszenie na szkolenie

29 lipiec 2019, 12:24 (wiek: 135 dni)

Wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom, dotyczącym organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza społeczność gmin poniżej 5 tysięcy mieszkańców do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3".

Informujemy również, że udział w szkoleniu jest bezpłatny, a w ramach realizacji szkolenia zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, catering, materiały dydaktyczne.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje następujące obszary: przygotowanie biznesplanu, finansowe aspekty funkcjonowania instytucji, współpraca publiczno-prawna, organizacja opieki nad dziećmi do lat 3, zatrudnianie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun, polityka ochrony dzieci w żłobku, pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom, organizacja żywienia dzieci w żłobku. Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym i trwa 40 godzin.

Wszelkie informacje dotyczące realizowanych szkoleń są dostępne na stronie Informacja o projekcie w dziale „projekty" (2.1).