Spotkanie Informacyjne w Świdwinie

02 maj 2019, 08:11 (wiek: 110 dni)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne

pn. „Fundusze Europejskie na rozwój turystyki w województwie zachodniopomorskim”,

które odbędzie się 13 maja br. w godz. 10:00 – 12:30, w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, ul. Mieszka I 16 78-300 Świdwin, sala posiedzeń.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia dotyczące działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Udział w spotkaniu  jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 12:30.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47)
lub elektroniczne (
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 12.05.2019 r. do godz. 12:00.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.

 

Organizator spotkania informacyjnego: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

Ul. Warcisława IV 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 50, e-mail:
lpi@powiat.szczecinek.pl

Zaprasza zespół LPI:
Joanna Radomska
Edyta Wieleba - Matyśniak

Więcej informacji w załączeniu.