Wielkogabaryty

11 marzec 2019, 15:23 (wiek: 75 dni)

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Rąbino informuję, że na terenie Gminy odbędą się zbiórki odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach

18 marca 2019 r.

 19 marca 2019 r.

Wielkogabaryty należy wystawić najpóźniej do godz. 6.00 w dniu wywozu

Batyń –boisko koło przepompowni

Biała Góra – przed łukiem na przystanku autobusowym

Dąbrowa Białogardzka – za przystankiem autobusowym

Biernów – koło przystanku autobusowego

Dołganów – w okolicach przystanku autobusowego

Gąsków – przy  boisku

Głodzino – przy przystanku na przeciw kościoła

Rzecino  – plac koło przepompowni w Rzecinie

Jezierzyce – między sklepem a przystankiem dla dzieci szkolnych

Gręzino – na początku wsi naprzeciwko skrzynek pocztowych

Kłodzino – teren starej świetlicy przy przepompowni

Paszęcin – między Pałacem a blokiem 1A

Lipie – koło świetlicy

Rąbinko –  plac za przystankiem autobusowym

Role i Modrzewiec – koło przepompowni w Modrzewcu

Stare Ludzicko – koło świetlicy

Nielep – przy przystanku autobusowym na krzyżówkach

Świerznica – przy świetlicy

 

Rąbino dół  - plac za apteką

 

Rąbino góra – parking koło bloku nr 81