Ogłoszenie

26 listopad 2018, 15:39 (wiek: 232 dni)


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY RĄBINO
PANI ANETA KRAWIEC

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 1000- 1200
w Urzędzie Gminy w Rąbinie ( pokój nr 9)