Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie

13 listopad 2018, 15:07 (wiek: 163 dni)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta.