Konsultacje społeczne - Program ochrony środowiska przed hałasem

06 listopad 2018, 08:09 (wiek: 224 dni)

Dzień dobry,

w załączeniu informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

Projekt uchwały dostępny jest pod linkiem:

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sprawie

Aneta Trybuchowicz
Inspektor
Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. (91) 44 10 238
fax. (91) 48 92 141