Informacja

03 październik 2018, 09:20 (wiek: 321 dni)

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 rok, Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2018, poz. 754) informuję, że w dniach od 02 października 2018r. do 12 października 2018r. , w Urzędzie Gminy Rąbino /pok. nr 3/ w godzinach pracy Urzędu będzie udostępniony do wglądu spis wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane osobowe umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wójt Gminy Rąbino
mgr Krzysztof Majewski