Akademia Sołtysa 2018

18 wrzesień 2018, 07:40 (wiek: 249 dni)

Szanowni Państwo
Burmistrzowie, Wójtowie
Gmin Województwa Zachodniopomorskiego

Dzień dobry,

W imieniu Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy oraz Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Artura Przybylskiego uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wśród osób pełniących funkcję sołtysów z terenu Państwa  gminy, informacji o rozpoczynającym się w dniu 21 września br. cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych pn. „Akademia Sołtysa” skierowanych do lokalnych liderów wiejskich.

Dwa lata temu „Akademia Sołtysa” poświęcona tematyce zarządzania wsią cieszyła się dużym zainteresowaniem. W całym cyklu spotkań wzięło udział 240 osób. W ubiegłym roku zaproponowaliśmy program poświęcony w dużej mierze kwestiom społecznym. Nowością, która spotkała się z przychylnością uczestników, było zorganizowanie Akademii w formie spotkania dwudniowego. W tym roku będzie podobnie. Jednak tematyką odbiegniemy nieco od poprzednich edycji. Pierwszy dzień spotkania przeznaczymy na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktykę pożarową. Zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone będą przez wykwalifikowanych ratowników i dołożymy starań, aby każdy z uczestników mógł skorzystać z nieczęsto nadarzającej się okazji nauczenia się (lub przypomnienia) udzielania takiej pomocy. Szkolenie prowadzone przez strażaków z pewnością pozwoli podnieść bezpieczeństwo pożarowe w Państwa miejscowościach. Drugiego dnia omawiane będą wdrażane w Zachodniopomorskiem programach („Społecznik”) i realizowanych konkursach („Granty sołeckie”, „Piękna Zachodniopomorska Wieś”), dzięki którym można pozyskać środki  na realizację sołeckich zamierzeń i planów.

Spotkania zaplanowane są na cztery kolejne weekendy, pierwsze z nich odbędzie się w dniach 21-22 września br. w Ośrodku Wypoczynkowym Rewita Rogowo (koło Mrzeżyna). Spotkanie adresowane jest zasadniczo do sołtysów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby byli to również członkowie rad sołeckich lub inne osoby zaangażowane społecznie.

Kolejne terminy i miejsca realizacji:

  • 28-29 września br. – Dworek nad Regą w Nowielicach k. Trzebiatowa (głównymi adresatami są sołtysi z powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, sławieńskiego i szczecineckiego),
  • 5-6 października br. – Ośrodek Wypoczynkowy „Wielki Błękit” w Łukęcinie, spotkanie dedykowane sołtysom z powiatów: kołobrzeskiego, drawskiego, Świdwińskiego, choszczeńskiego i wałeckiego,
  • 12-13 października br. – Ośrodek Wypoczynkowy „Wielki Błękit” w Łukęcinie, na ten termin zapraszamy sołtysów z powiatów: stargardzkiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i polickiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie udziału mailowo na adresy: pjarocki@wzp.pl oraz dchmielewski@wzp.pl lub telefonicznie pod nr telefonów: (91) 31 29 335 lub 328. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń: udział w szkoleniach jest bezpłatny dla pierwszych 60 osób, dlatego prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie miejsc. Organizator zapewnia wyżywienie i nocleg dla uczestników. Więcej informacji o „Akademii Sołtysa” na stronie www.prow.wzp.pl

Dołączam wzór karty zgłoszeniowej i ramowy program spotkania.

Dziękuję i pozdrawiam,

________________

Piotr Jarocki

Inspektor