Dotacja dla OSP w Rąbinie

21 sierpień 2018, 07:15 (wiek: 217 dni)

Gmina Rąbino otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników z terenu gminy. Umowę na realizację zadań ze środków pn. „Współfinansowano ze środków Funduszu sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” podpisano 24 lipca 2018 r. w Szczecinie.

Gminę Rąbino reprezentował Wójt Krzysztof Majewski ,a ministerstwo Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak. Dotacja celowa opiewa na kwotę 23.859,00 zł, wkład własny Gminy wyniósł tylko jeden procent czyli 241,00 złotych. Środki finansowe w łącznej kwocie 24.100,00 zł będą przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek w Białej Górze, Batyniu i Rąbinie.

W ramach środków planowany jest zakup:

  • torby ratowniczej – 2 kpl.,
  • zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera- 1  kpl.,
  • detektora napięcia- 1 szt.,
  • detektora wielogazowego – 1 szt.,
  • latarek akumulatorowych – 3 szt.

Fundusz Sprawiedliwości to Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Fundusz zarządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Dysponentem Funduszu jest Ministerstwo Sprawiedliwości.