Konsultacje społeczne dot. strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r.

10 marzec 2018, 14:36 (wiek: 345 dni)

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam informację nt. konsultacji społecznych opracowanego przez Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim dokumentu pn. „Zarys strategii rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim”. W załączeniu znajduje się plakat dotyczący konsultacji.

Izabela Świgoń
Specjalista
Dział MDW
Tel. 91 479 40 17