Konkurs

18 styczeń 2018, 13:21 (wiek: 1 lat)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa KRUS w Drawsku Pomorskim w ramach działań popularyzujących wiedze na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym informuje, że został ogłoszony VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem:

„Bezpiecznie na wsi mamy -  upadkom zapobiegamy!”

W związku z tym prosimy o upowszechnienie w/w informacji na stronach internetowych oraz tablicach informacyjnych w celu zachęcania dzieci do konkursu.  W załączeniu pismo oraz regulamin konkursu.

Więcej informacji w załączeniu.