Remont remizy strażackiej w Rąbinie

15 listopad 2017, 17:08 (wiek: 1 lat)

W ramach przyznanej dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbinie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w rąbińskiej  strażnicy dokonano remontu dachu na części garażowej.
W ramach prowadzonych prac została położona styropapa, nowe rynny, uzupełniono blacharkę  i tynki.

Dzięki przychylności władz gminy, zakup części materiałów został sfinansowany z budżetu Gminy Rąbino.

Ogólny koszt przeprowadzonych prac to ponad 26 tys. zł  z tego dotacja to kwota 20382 zł.

W ramach dotacji pozyskano ponadto środki w wysokości 2218 zł na zakup ubrań specjalnych i drabiny przenośnej. Na powyższe zakupy wydatkowano też środki własne jednostki pozyskane od różnych podmiotów w formie darowizny.

Druhowie z OSP w Rąbinie we własnym zakresie wykonali prace remontowe polegające na dociepleniu części ścian budynku Remizy.

Dzięki corocznym dotacjom z KGPSP, środkom przeznaczanym w budżecie gminy Rąbino jak również wsparciu uzyskiwanym w formie darowizny od różnych podmiotów udało się już doposażyć jednostkę w sprzęt podstawowy i specjalistyczny niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych oraz  wyposażenie osobiste strażaków ochotników.

Za wszelkiego rodzaju wsparcie bardzo dziękujemy.