„Fabryka Aktywności Biernych Zawodowo”.

10 październik 2017, 12:19 (wiek: 351 dni)

W okresie 01.09.2017r. – 31.07.2018r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany jest projekt „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”.

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki udział w ścieżce obejmującej:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • indywidualne poradnictwo pracy i pośrednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe zakończone zewnętrznym Egzaminem Zawodowym dającym tytuł Czeladnika w zawodach do wyboru: cieśla i stolarz budowlany, dekarz i blacharz budowlany, monter instalacji budowlanych, murarz i tynkarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik maszyn i urządzeń, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, kucharz, cukiernik lub inne zawody deficytowe według zapotrzebowania określonego w Indywidualnym Planie Działania i/lub trzymiesięczny płatny staż zawodowy u zachodniopomorskich pracodawców (wraz ze wsparciem Trenera Pracy dla osób niepełnosprawnych).  O tym, czy Uczestnik Projektu otrzyma szkolenie zawodowe czy staż zawodowy decydują zapisy Indywidualnego Planu Działań.

Projekt skierowany jest do osób:

 • są w wieku 30 lat i więcej,
 • są bierne zawodowo, czyli: nie pracują, nie są zrejestrowane jako bezrobotne, nie prowadzą praktyki zawodowej, nie prowadzą działalności gospodarczej czy gospodarstwa rolnego, nie są członkiem rodziny bezpłatnie pomagającym w prowadzeniu działalności gospodarczej lub przebywają na urlopie wychowawczym i nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne,
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli: kobiety lub osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie średnie) lub osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne (uczestnik może należeć do jednej lub kilku z wymienionych grup),
 • zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego.

 Jakie wsparcie w projekcie otrzymają uczestnicy/uczestniczki?

 • zwrot kosztów dojazdów na spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, szkolenia i staże,
 • stypendium szkoleniowe i/lub stypendium stażowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW na stażu.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie?

 • zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poszukiwanych na rynku pracy,
 • zwiększenie szansy na znalezienie stabilnego zatrudnienia,
 • zyskanie wiedzy o tym, jak poruszać się po rynku pracy.

Do końca października 2017r. trwa nabór do pierwszej tury rekrutacji do projektu. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/fabrykaaktywnoscibiernychzawodowo/

Projekt „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w partnerstwie z UniPRomotion Magdalena Kosobucka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY DO FABRYKI AKTYWNOŚCI!

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.facebook.com/fabrykaaktywnoscibiernychzawodowo/