"Deficyty na profity II"

23 wrzesień 2017, 16:12 (wiek: 364 dni)

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Deficyty na profity II". Projekt skierowany jest do osób które spełniają wszystkie poniższe kryteria łącznie tzn.:

 1. są osobami niepracującymi w wieku 18-29 lat,
 2. zamieszkują woj. zachodniopomorskie,
 3. nie szkolą się i nie uczą się w trybie stacjonarnym a także należą do jednej z poniższych grup tj.
  • kobiet samotnie wychowujących dziecko,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób z obszarów wiejskich lub
  • osób z wykształceniem średnim lub niskim.

W ramach projektu dla każdego Uczestnika zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, ponadto zostanie zapewniony udział w kursach zawodowych ze stypendium szkoleniowym do 1328 zł. Uczestnik będzie mógł skorzystać z 3-miesięcznych płatnych staży zawodowych lub zatrudnienia subsydiowanego. Dodatkowo każdy uzyska on również wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.

Więcej informacji dostępnych na stronie projektowej www.kwalifikacje.zgd.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UWAGA! Z udziału w projekcie wykluczone osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Więcej informacji w załączeniu.