Zaproszenie

16 sierpień 2017, 12:44 (wiek: 1 lat)

Zapraszamy na :

Szkolenie  przygotowujące do aplikowania w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Numer konkursu:   4/2017

Zakres tematyczny operacji dotyczy : zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wysokość limitu środków: 300 000,00zł

Forma wsparcia: do 85% refundacji kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych (max 300 tyś. zł) i 63,63% refundacji kosztów kwalifikowanych dla podmiotów sektora finansów publicznych.