Sport to zdrowie

10 sierpień 2017, 10:44 (wiek: 1 lat)

Grupa inicjatywna składająca się z 3 mieszkańców Białej Góry w gminie Rąbino, pod opieką formalną Fundacji BEZ Bezpieczeństwo, Edukacja, Zdrowie im. bł. ks. J. Popiełuszki ze Świdwina, podpisała umowę na realizację  zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”.

W ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Białej Górze” zagospodarowane i doposażone zostanie boisko sportowe oraz zakupiona zostanie kosiarka, która umożliwi mieszkańcom systematyczne dbanie o przygotowany teren. Na boisku sportowym organizowane będą wydarzenia sportowo – integracyjne z udziałem wszystkich grup wiekowych mieszkańców Białej Góry.

Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.