Ogłoszenie o naborze

04 sierpień 2017, 18:48 (wiek: 1 lat)

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

  1. Numer konkursu: 4/2017
  2. Termin składania wniosków:  od 14.08.2017 do 11.09.2017 roku
  3. Zakres tematyczny operacji:  zachowanie dziedzictwa lokalnego
  4. Wysokość limitu środków: 300 000,00zł

Więcej informacji w załączeniu