Spotknie informacyjne

22 czerwiec 2017, 14:27 (wiek: 1 lat)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”, które odbędzie się 28 czerwca br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Podczas spotkania umówiona zostanie dokumentacja konkursowa dla działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Więcej informacji w załączeniu.