Warsztaty w LGD

05 czerwiec 2017, 20:18 (wiek: 1 lat)

Warsztaty dla beneficjentów w zakresie przyznania pomocy na „Projekty Grantowe”

Zakres tematyczny operacji:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres tematyczny operacji:  zachowanie dziedzictwa lokalnego

Więcej informacji w załączeniu.