Zaproszenie

31 maj 2017, 16:27 (wiek: 1 lat)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na odnawialne źródła energii oraz edukację ekologiczną”, które odbędzie się 08 czerwca br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia na:

  • inwestycje związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,
  • termomodernizację,
  • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
  • działania edukacyjne zwiększające świadomość ludzi w zakresie ekologii.

Spotkanie skierowane jest głównie do:

  • przedsiębiorców,
  • osób fizycznych,
  • organizacji pozarządowych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.