Zaproszenie

10 maj 2017, 12:30 (wiek: 1 lat)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorstw”, które odbędzie się 19 maja br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców na szeroko rozumiany rozwój firmy.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwe źródła dofinansowania rozwoju firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie skierowane jest do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw chcących pozyskać środki z Funduszy Europejskich na rozwój prowadzonej działalności.