Ogłoszenie o naborze

09 maj 2017, 15:59 (wiek: 352 dni)

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020
w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Więcej informacji w załączeniu