Szkolenie Projekty Grantowe - LGD

05 kwiecień 2017, 11:54 (wiek: 1 lat)

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z PROW 2014-2020

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” zaprasza mieszkańców Powiatu Świdwińskiego do udziału w szkoleniu „Projekty Grantowe”  dot. podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.04.2017r.  ( Środa )  o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa  Powiatowego ,ul. Mieszka I 16

UWAGA!!!!

BENEFICJENT KTÓRY BRAŁ UDZIAŁ W SZKOLENIU,  INDYWIDUALNYCH KONSULTACJACH ORAZ  PODDANNO  WERYFIKACJI KOMPLETNY WNIOSEK, PRZED JEGO ZŁOŻENIEM MOŻE UZYSKAĆ  ----  5 pkt.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Korzystanie z usług doradczych organizowanych przez LGD, w tym udział w szkoleniach, jest brane pod uwagę podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem LGD –„Powiatu Świdwińskiego” – tel. 94 365 00 88, 530 465 697 lub 723 319 975