Komunikat o uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR

17 marzec 2017, 08:51 (wiek: 1 lat)

Szanowni Państwo,

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy / Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem

www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl w linku:

http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

Pozdrawiam,

Marcin Matusiak
Kierownik
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Biuro autoryzacji wniosku o płatność
ul. Starzyńskiego 1, 70-506 Szczecin
tel. (+48 91) 31 29 319, fax (+48 91) 31 29 325
e-mail: mmatusiak@wzp.pl, www.wzp.pl