Ogłoszenie

20 luty 2017, 15:45 (wiek: 1 lat)

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Nielep , że na dzień 06 marca 2017 r. o godz. 1700 zwołuje się wiejskie zebranie wyborcze w celu wyboru sołtysa w sołectwie Nielep.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Nielepie.